ENGÅNGSBILJETTER

33 € / 28 € / 20 €
20 € / 18 € / 13 € (pensionärer)
8 € / 7 € / 6 € (skolelever, studerande, beväringar och arbetslösa)

KÖP I NÄTBUTIK

HÖSTEN 2017 

 

ENGÅNGSBILJETTER
33 € / 28 € / 20 €
beroende på salens sektor

RABATTBILJETTER
20 € / 18 € / 13 € (pensionärer)
8 € / 7 € / 6 € (skolelever, studerande, beväringar och arbetslösa)

Ticketmasters serviceavgift är beroende på biljettpriset. Biljetterna kan lösas ut i Musikhusets biljettkassa utan serviceavgift.
Betalade biljetter kan inte bytas ut.

För grupper på minst 10 personer ges 20 % rabatt. Obs! Två rabatter beviljas inte samtidigt.