Petri Keskitalo

Petri Keskitalo

Awopbopatubaapalopbamboom!

Instrumentgrupp
Tuba
Roll
Stämledare
Bio

Jag kommer från Virala.

Jag kom med i orkestern hösten 2000.

Jag spelar gärna god musik.

Hemmet är mitt favoritställe i Helsingfors.

Vad gäller vårens höjdpunkter måste jag citera Tony Blair: ”Jag siar inte. Jag har aldrig gjort det och kommer inte att göra det heller.” Men jag kan nämna Anton Bruckners 5. symfoni (29.1.).