Simone Young, Elza van den Heever & Daniel Schmutzhard

To 26/10/2017 19:00 - 21:00
Biljetter: 36.00-7.00 €

Presentation

Simone Young från Australien har dirigerat världens bästa orkestrar, från Wiens och Berlins filharmoniker till Metropolitan i New York

Simone Young från Australien har dirigerat världens bästa orkestrar, från Wiens och Berlins filharmoniker till Metropolitan i New York. Nu gästar hon Finland för första gången. Som interpret av Brahms har hon fått sitt kunnande genom att i tiotals års tid ha dirigerat tonsättarens hemstads filharmoniker. Elza van den Heever och Daniel Schmutzhard är stora namn i operavärlden. De är solister i Brahms själamässa, ett verk med ett mera trösterikt än sorgesamt budskap. 

Alban Berg: Sju tidiga sånger

Hösten 1904 inledde Alban Berg (1885-1935) privata musikstudier under ledning av Arnold Schönberg. Schönberg invigde sin elev i bl.a. kontrapunktens och harmonins hemligheter. Redan före sina studier hade Berg komponerat flera solosånger. Under Schönbergs ledning skrev han flera till, och presenterade år 1907 tre av dem i offentligheten. Han återvände till sin tidiga sångproduktion år 1927 då han reviderade och orkestrerade sju mellan åren 1905-1908, ursprungligen för sångröst och piano komponerade sånger. Sju tidiga sånger uruppfördes i Wien den 6.11.1928. Sopransolist var Claire Bern. 

Verket är en sångcykel i en mycket vid bemärkelse. Varje sång är självständig, den förenande faktorn utgörs endast av att alla dikter handlar om kärlek och natur. Musiken i Sju tidiga sånger påminner oss om att Bergs tonspråk utgick från senromantiken. Man kan ofta associera till musik av Brahms, Wolf och Richard Strauss. Den kromatiska kontrapunkten står i skuld till Schönberg, den klara orkestreringen till Mahler. 

Johannes Brahms: Ein Deutsches Requiem

Vårvintern 1865 började Johannes Brahms (1833-1897) arbeta på Ein deutsches Requiem (En tysk själamässa), ett verk för baryton, kör och orkester. I bakgrunden fanns tonsättarens mors död ett par månader tidigare. Kanske Brahms också ville behandla sin sorg över att hans mentor Robert Schumann blivit först vansinnig och sedan avlidit. 

Då verket fullbordades hösten 1866 hade det sex satser av vilka de tre första framfördes i Wien i december året därpå. Framförandet var illa förberett och mottagandet blev därefter. Då alla sex satser uruppfördes i Bremen påsken 1868 blev mottagandet dock en enorm succé. Samma vår komponerade Brahms en sats till, med ett sopransolo. Själamässans slutliga version med sju satser uruppfördes i Leipzig i februari år 1869.

Till skillnad från den katolska själamässan har Ein Deutsches Requiem en tysk text hämtad från Luthers Bibel. Detta förklarar verkets titel. Brahms ansåg senare att den allra bästa titeln dock hade varit Ein menschliches Requiem (En mänsklig själamässa). Det rör sig nämligen om ett verk vars poäng är att bringa tröst åt sörjande, inte pracka på lyssnaren kristna lärosatser. 

Den meditativa första satsen Selig sind, die da Leid tragen konstaterar att saliga är de som sörjer, ty de kommer att bringas tröst. I den andra satsen Denn alles Fleisch, es ist wie Gras växlar ett tungt marscherande med ljusa utbrott. 

Konstnärer

 • Simone Young

  dirigent

 • Elza van den Heever

  sopran

 • Daniel Schmutzhard

  Baryton

 • Musiikkitalon Kuoro

Program

 • 19.00
  Alban Berg

  Seitsemän varhaista laulua

 • 21.00
  Johannes Brahms

  Ein deutsches Requiem

Ofta frågat

Kan jag fotografera orkestern?

Du får ta bilder före konserten och efter konserten. Då konserten pågår önskar vi dock att du lyssnar på musiken. På så sätt garanterar du musikerna arbetsfrid och stör inte heller de övriga konsertbesökarna.

Var kan jag beställa pausservering?

Pausserveringen kan beställas från Restels försäljningstjänst med telefon 0207624862 eller email ravintolat.musiikkitalo@restel.fi eller via länken
http://shop.ravintolamaailma.fi/musiikkitalo. Notera att beställning av pausservering för över 30 personer sker via försäljningstjänsten.

Måste jag klä upp mig då jag kommer på konsert?

Endast orkestern har dräktkod. Du får klä dig så att du trivs bäst.

Hur kan jag byta ut min säsongkortsplats?

Säsongkortsplatsen kan bytas ut då försäljningen inleds genom att du köper ett nytt säsongkort till en plats som är ledig. Platser som inte har lösts ut säljs som engångsbiljetter då försäljningen av säsongkorten har avslutats.

Jag har ett säsongkort men kan inte komma på konsert, vad göra?

Biljetten kan skänkas åt en vän, eller ges i gåva åt en musikstuderande genom att senast kl. 15 under konsertdagen ringa tel. 09 3102 2700 eller sända mail till helsinki.philharmonic@hel.fi.