Towards the horizon

Wed 07/11/2018 19:00 - 21:00
Tickets: 37.00-7.00 €

Introduction

The energetic humour of Ludwig van Beethoven meets the English spirit of Edward Elgar in this concert of two great compositions. The evening’s soloist is Jeremy Denk, an American pianist and author who is already familiar to audiences of the Helsinki Philharmonic Orchestra. Having risen from the “El Sistema” music system of Venezuela to the world’s concert stages, Domingo Hindoyan arrives at last in Helsinki.

This year Helsinki is hosting the Nordic Music Days, from 7th to 10th of October. The festival, founded in 1888, is one of the world’s oldest ongoing music festivals. It is administered by the Nordic Composers Council with each of the Nordic countries taking turns to manage the festival’s practical arrangements. Nordic Music Days serves as platform for international exchange between ensembles, musicians and repertoires in order to spread the music of Nordic composers. More than 40 composers are featured this time, with artistic leadership by composer Osmo Tapio Räihälä and the theme "Diversity is Unity".

Klaus Mäkelä
Dirigent och cellist Klaus Mäkelä (f. 1996) har snabbt stigit till de internationellt ansedda finländska dirigenternas skara. I likhet med Salonen, Saraste, Vänskä, Mälkki och flera andra har Mäkelä skolats av akademiker Jorma Panula. Som finländare ombeds han ofta dirigera musik av framförallt Sibelius. ”Det har sin fördel att jag har vuxit upp med finländska musik”, konstaterar Mäkelä. ”Exempelvis Sibelius violinkonsert har jag hört sedan jag var barn. Och finländska dirigenter har ett gott rykte, så jag har absolut ingenting emot att man räknar mig till samma gäng!”
Mäkelä är aktiv som även cellist och har under de senaste åren uppträtt på bl.a. musikfestspelen i Kuhmo. Förra våren var han en av solisterna i Brahms dubbelkonsert på Tapiola Sinfoniettas konsert som han även dirigerade. ”Jag kan inte tänka mig att leva utan cellon. På den får jag spela intim musik, själv skapa alla de nyanser jag som dirigent bara kan drömma om. Å andra sidan kan jag som cellist inte njuta av orkesterns stora klanger.”
Säsongen 2018-19 går Mäkeläs karriär framåt med stormsteg. Han har redan hunnit gästdirigera alla finländska symfoniorkestrar. Nu skall han gästa Minnesotas, Galiciens, Göteborgs och Leipzigs radios orkestrar, och denna höst har han inlett sitt arbete som Sveriges radios symfoniorkesters första gästdirigent. Helsingfors stadsorkester har Mäkelä tidigare dirigerat på bl.a. Trettondagskonserten år 2017 och på Den finländska musikens dags konsert i december samma år. Han har även spelat cello i orkestern. 
”Det var en mycket viktig erfarenhet för mig, att spela cello i orkestern och se på nära håll hur dirigenter arbetar. Det var för mig som en andra dirigentskola.” 
Följ Klaus Mäkelä på Twitter: @KlausMakela
 
Marko Ylönen
Marko Ylönen (f. 1966) har i flera årtiondens tid hört till de finländska cellisternas toppskikt. 15 år gammal vann han första pris i Åbo cellotävling, år 1990 var han finalist i Tjajkovskij-tävlingen och fick ett andra pris i Nordiska cellotävlingen. År 1996 vann han första pris i Concert Artist Guild- tävlingen i New York. Ylönen har arbetat som Tapiola Sinfoniettas stämledare och som Radions symfoniorkesters solocellist. Han uppträder regelbundet på kammarmusikfestivaler. Sedan år 2009 är han professor i kammarmusik vid Sibelius-Akademin. 
Vår tids musik har en väsentlig plats i Ylönens repertoar. Han har spelat in musik av bl.a. Vasks, Nordgren, Kokkonen och Kaipainen. År 2000 spelade han in Rodion Sjtjedrins cellokonsert tillsammans med HSO. Rautavaaras andra cellokonsert har Ylönen framfört två gånger tidigare, med Stavangers symfoniorkester och Tammerfors filharmoniker; den senare konserten dirigerades av Klaus Mäkelä. 
”Jag skulle säga att verket är som en svanesång, en oändlig melodi som utvecklas och förändras. Det finns ljus och skugga, färger med fina nyanser. I finalen finns ett mystiskt, märkligt ögonblick då cellon plötsligt presenterar en vacker melodi i det extremt höga registret. Det är som om en ande bar ett hemligt budskap från en annan dimension. Melodin upprepas två gånger till och hela verket avslutas med att den dör bort och tycks lämna allt öppet.” 
Ylönen har flera gånger uppträtt som HSO:s solist. År 1994 spelade han tillsammans med HSO och Max Pommer in Rautavaaras första cellokonsert. Ylönens instrument är en Cappa-skolans cello, tillverkad i Turin på 1720-talet. 
 
Britta Byström: Segelnde Stadt
Svensken Britta Byström (f. 1977) studerade på Stockholms musikhögskola för bl.a. Pär Lindgren och Bent Sørensen. Hon har komponerat orkesterstycken, kammarmusik och vokalkompositioner. Byström var Västerås Sinfoniettas hustonsättare 2007-2011. År 2010 fick hon sitt porträtt upphängt i Stockholms Konserthus, och sex år senare valdes hon till medlem i Svenska kungliga musikaliska akademin. Hon har tilldelats flera musikpris. 
Byström hämtar inspiration ur litteratur, film och bildkonst. Exempelvis Invisible
Cities (2013) hänvisar till Italo Calvinos bok, Picnic at Hanging Rock (2010) till Peter Weirs film och Infinite Rooms (2016) till Yayoi Kusamas installationer. 
Orkesterverket Segelnde Stadt skrevs år 2014 på beställning av Nordic Chamber Orchestra och NorrlandsOperans symfoniorkester. Verket uruppfördes i Umeå den 13.11.2014 under ledning av Johannes Gustavsson. Titeln (Seglande stad) hänvisar till schweizaren Paul Klees (1879-1940) målning med samma namn. Byström berättar: ”olika geometriska figurer fogas samman till något som liknar en grupp fritt svävande pappersdrakar – som i sin tur liknar en stad sedd på avstånd, en seglande stad”. Klee var musikalisk och spelade violin, något som Byström tycker att man märker i hans tavlor: ”Det är lätt att få en förnimmelse av att hans målningar klingar, att de låter sig omformas till musik.” Segelnde Stadt är på ett för tonsättaren karaktäristiskt vis ett impressionistiskt och stämningsfullt verk.
 
Einojuhani Rautavaara: Towards the Horizon, konsert för cello och orkester nr 2 
Einojuhani Rautavaara (1928-2016) fick på 1990-talet positionen som en av Finlands internationellt mest kända och uppskattade tonsättare av konstmusik. Han prövade gärna att använda sig av olika kompositionsstilar, t.ex. nyklassicism, serialism, neoromantik och 12-tonsteknik. Detta motiverades av Rautavaaras strävan att ge sina musikaliska visioner en möjligast exakt och till uttrycket mångsidig klingande gestalt. Trots att hans produktion innehåller kompositioner som kraftigt skiljer sig från varandra förblir den alltid enhetlig vad gäller sitt etos. 
Rautavaaras tolv solokonserter återspeglar såväl tonsättarens olika stilperioder som hans syn på genren. Han kombinerar ofta den traditionella solokonsertens idé med en för solo och orkester komponerad dikts eller fantasis idé. Karaktäristiska exempel är Annunciations (för orgel, 1976-1977), violinkonserten (1976-77), Angel of Dusk (för kontrabas, 1980) och Gift of Dreams (pianokonsert nr 3, 1998).
Den år 2009 fullbordade andra cellokonserten Towards the Horizon blev Rautavaaras sista solokonsert. Towards the Horizon är tillägnad Truls Mørk som på grund av sjukdom måste inhibera sitt deltagande i uruppförandet på Minnesotas orkesters konsert under Osmo Vänskäs ledning i september år 2010; solist var istället Arek Tesarczyk. År 2012 spelade Mørk in konserten på CD i samarbete med Helsingfors stadsorkester och John Storgårds. 
Verket är skrivet i en sats som består av tre partier (Tema, Variationer och Final). Verkets titel förklarade Rautavaara genom att hänvisa till passagen i slutet av finalen där den rörliga texturen stannar upp, och violinerna skapar en vibrerande fond för cellon som sjunger i ett mycket högt register. Detta fick tonsättaren att associera till en avlägsen horisont. I konsertens slut försvinner musiken bort mot denna horisont. 
 
Daníel Bjarnason: Over Light Earth
Isländaren Daníel Bjarnason (f. 1979) studerade piano, komposition och dirigentteknik i Reykjavik och Freiburg. Han är Islands symfonikers och Eindhovens Muziekgebouw Frits Philips-konsertsals hustonsättare. Bjarnason tillhör Bedroom Community, ett kreativt kollektiv som producerar och ger ut CD-skivor.
Bjarnason har komponerat framförallt kammarorkesterverk och verk för solo och orkester. Hans musik till den isländska filmen Djúpið (Djup) belönades med Edda-priset år 2013. Hösten 2017 hade Bjarnasons opera Brødre (Bröder) premiär i Aarhus.
Over Light Earth för kammarorkester skrevs år 2012 på beställning av Los Angeles filharmoniker och Barbicane Centre i London. Verket uruppfördes på Los Angeles filharmonikers konsert i Walt Disney Hall den 16.10.2012 under ledning av John Adams. 
Verket består av två satser som är inspirerade av abstrakt expressionism. Over Light Earth har fått sin titel av Mark Rothos (1903-1970) målning Dark Over Light Earth, och Number 1, 1949 av Jackson Pollocks (1912-1956) målning med samma titel. I en intervju har Bjarnason berättat: ”Det var en ren slump att jag såg dessa tavlor på Los Angeles museum för modern konst samtidigt som jag hade inlett kompositionsarbetet. Tavlorna drabbade mig med kraft.” I samband med uruppförandet konstaterade han: ”Det som betraktaren först slås av är färgexplosionerna, klangfullheten, den råa styrkan… Men i målningarna finns även ett sinne för symmetri och en slags underliggande stillhet all aktivitet på ytan till trots.” Tonsättaren understryker att musiken inte eftersträvar att skildra tavlorna. Idén har varit att skapa en dialog med Rothko och Pollock och deras tidsålder. 
 
Jimmy López: Perú Negro
Jimmy López (f. 1978) från Peru studerade komposition vid Limas konservatorium (1998-2000), Sibelius-Akademin i Helsingfors (2000-2007) och Kaliforniens universitet i Berkeley (2007-2012). Av hans lärare kan nämnas Enrique Iturriaga, Veli-Matti Puumala och Eero Hämeenniemi.
Produktionens fokus är på framförallt orkesterverk och kammarmusik. López har även komponerat barnbaletten Los Magos del Silencio (2004) och operan Bel Canto (2015). Han har tilldelats flera internationella kompositionspris. Han har skrivit verk på beställning av bl.a. Houstons symfoniker, Frankrikes radio, Donaueschingens musikfestspel, Uleåborgs musikfestspel och Tammerfors Biennal. 
Orkesterverket Perú Negro skrevs år 2012 på beställning av tonsättarens vän, dirigent Miguel Harth-Bedoya och är honom tillägnat. Denne dirigerade uruppförandet på Forth Worths symfonikers konsert den 17.5.2013. 
Perú Negro är inspirerad av afro-peruansk musik. Verket innehåller i sina sex delar (Pregón 1, Perú Negro, Toro Mata, Le dije a papa´, Prego´n II och Son de los Diablos) hänvisningar till sex traditionella folksånger. En viktig roll har även ett kort motiv vars toner G, E (”Mi”), H och B är härledda ur noter som hittas i Miguel Harth-Bedoyas namn. ”Dessa fyra toner”, berättar López, ”utgör grunden för verkets intervall- och harmonistruktur.” Han fortsätter: ”Jag eftersträvade inte att kopiera eller imitera peruansk folklore, tvärtom. Jag har assimilerat folkloretraditionen för att skapat något helt eget och personligt - en slags påhittad folklore som bär min tonspråks prägel.”

Artists

 • Klaus Mäkelä

  conductor

 • Marko Ylönen

  cello

Programme

 • 19.00
  Britta Byström

  Segelnde Stadt

 • Einojuhani Rautavaara

  Towards the Horizon

 • Daniel Bjarnason

  Over Light Earth

 • 21.00
  Jimmy López

  Perú Negro

Frequently Asked Questions

Can I take photos of the orchestra?

Yes, but only before or after the concert. During the concert we just want you to enjoy the music. This way you won’t disturb the musicians or other audience members.

How can I order interval refreshments?

Simply call 020 762 4862, send an e-mail to ravintolat.musiikkitalo@restel.fi​ or the Restis app. Interval refreshments for groups of 30 or more should be ordered from the sales service.

Do I have to dress up to attend a concert?

Only the orchestra has a dress code. You can dress as you like.

I have a season ticket but want to change my seat – what should I do?

If you would like to change your seat, you can purchase a new season ticket from the seats available when they go on sale. Unclaimed seats will be made available for individual concerts when the sales period for season tickets ends.

I have a season ticket but can’t make it to the concert – what should I do?

You can give the ticket to a friend or donate it to a music student by calling 09-3102 2700 or sending an e-mail to helsinki.philharmonic@hel.fi by 3pm on the day of the concert.