article-image

Intendentin viran hakuilmoitus

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistykseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuteen kuuluva Helsingin kaupunginorkesteri on kansainvälisesti arvostettu 135-vuotias sinfoniaorkesteri, jonka ylikapellimestari on Susanna Mälkki. Sinfoniakonsertteja järjestetään vuosittain yli 40, lisäksi orkesteri vierailee säännöllisesti ulkomailla. Orkesterissa soittaa 102 muusikkoa ja toimistossa työskentelee 12 henkilöä.

Helsingin kaupunginorkesterissa on avoinna
INTENDENTIN VIRKA

Palvelun päällikkönä toimiva intendentti johtaa kaupunginorkesterin toimintaa, vastaa toiminnan tuloksellisuudesta, taiteellisesta suunnittelusta, kapellimestarien ja solistien kiinnittämisestä, kansainvälisistä yhteyksistä sekä työyhteisön kehittämisestä. Intendentin virka on vakinainen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen kotimaisen ja kansainvälisen musiikkielämän tuntemus, hyvät olemassa olevat yhteydet alan toimijoihin sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Kielitaitovaatimus on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin käytössä olevan johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 21 mukaisesti. Kokonaispalkka on 6.399,94 euroa kuukaudessa. Lisätietoja palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus Ennen viran vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy maanantaina 7.8.2017 klo 16.00. Hakemukset jätetään ensisijaisesti kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain 49-86-17 ohjaa suoraan ilmoitukseen. Hakemuksen voi toimittaa myös kirjallisena osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, hallintokeskus, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13). Kuoreen tulee merkitä, mitä virkaa haetaan. Hakemusasiakirjat ovat julkisia ja niitä ei palauteta.

Lisätietoja antaa ti 27.6. klo 14­–17, to 29.6. klo 14–16 sekä ti 1.8. klo 14–16 intendentti Gita Kadambi, puh. (09) 310 22701.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.