article-image
Year: 
1 919
Timeline: 
Sibelius 150

Kriitikot kiittivät yksissä tuumin viidennen sinfonian lopullista, “tiivistettyä” versiota. Helsingin Sanomien Leevi Madetojan mukaan sinfoniassa”on jotakin ylimaallisen kirkasta ja samalla yksinkertaista, jumalallista naiwisuutta – tarwinnee tuskin huomauttaa, että tämä ominaisuus on yksi kaiken suuren taiteen kulmakiwiä.”

Teksti: Timo Virtanen
Kuva: Kansalliskirjasto