Biljetter för generalrepetitioner

Helsingfors stadsorkesters konserter och generalrepetitioner i Musikhuset är inhiberade fram till slutet av maj.

Helsingfors stadsorkesters konserter och generalrepetitioner i Musikhuset är inhiberade fram till slutet av maj. Beslutet är i enlighet med Finlands regerings föreskrift om att inställa publikevenemang med över 500 deltagare.

Redan inlösta biljetter återbetalas kunden. För säsongkort gäller att andelen för inhiberade konserter ersätts.


 

Helsingfors stadsorkester önskar sina lyssnare välkomna till Musikhuset till de öppna generalrepetitionerna där kvällens konsert finslipas färdig. Generalrepetitionen inleds i Konsertsalen kl.10.00. Senast kl.11.30 hålls en paus på 20 minuter. Generalrepetitionen avslutas senast kl 13.00.

Biljetter i Ticketmaster 5,00 € (serviceavgift 1 €/biljett) och Musikhusets biljettkassa fr.o.m. 13.8. och 12.12.2019 (inga förhands - eller gruppreservationer).

Elev-, studerande- och specialgrupper har fritt inträde till generalrepetitionerna, platserna fylls i anmälningsordning. Förhandsanmälan inleds 13.8. och senast en vecka före generalrepetitionen till adressen helsinginkaupunginorkesteri.fi/sv/generalrepetitioner.