Biljetter för generalrepetitioner

BILJETTER TILL ORKESTERNS GENERALREPETITIONER UNDER HÖSTEN 2019 ÄR TILL SALU I TICKETMASTER FR.O.M. 13.8.2019

BILJETTER TILL ORKESTERNS GENERALREPETITIONER UNDER HÖSTEN 2019 ÄR TILL SALU I TICKETMASTER FR.O.M. 13.8.2019
11.9., 25.9., 4.10., 18.10., 23.10., 1.11., 6.11., 20.11., 13.12.


KÖP BILJETTER

Helsingfors stadsorkester önskar sina lyssnare välkomna till Musikhuset till de öppna generalrepetitionerna där kvällens konsert finslipas färdig. Generalrepetitionen inleds i Konsertsalen kl.10.00. Senast kl.11.30 hålls en paus på 20 minuter. Generalrepetitionen avslutas senast kl 13.00.

Biljetter i Ticketmaster 5,00 € (serviceavgift 1 €/biljett) och Musikhusets biljettkassa fr.o.m. 13.8. och 10.2.2019 (inga förhands - eller gruppreservationer).

Elev-, studerande- och specialgrupper har fritt inträde till generalrepetitionerna, platserna fylls i anmälningsordning. Förhandsanmälan inleds 13.8. och senast en vecka före generalrepetitionen till adressen helsinginkaupunginorkesteri.fi/sv/generalrepetitioner.