FÖR LÄRARE

Helsingfors stadsorkester producerar tjänster som motsvarar specialgruppers önskemål, och erbjuder information och pedagogiskt material för att stöda konsertupplevelsen.

Helsingfors stadsorkester producerar tjänster som motsvarar specialgruppers önskemål, och erbjuder information och pedagogiskt material för att stöda konsertupplevelsen.

I de öppna generalrepetitionerna kan elev- och studerandegrupper på nära håll följa med hur orkestern, dirigenten och solisten förbereder sig för konserten. De öppna generalrepetitionerna inleds kl. 10.00 och avslutas senast kl. 13.00. Senast kl. 11.30 hålls en paus på 20 minuter, under vilken gruppen kan lämna Konsertsalen. Anmälning görs senast en vecka före generalrepetitionen till: helsinki.philharmonic@hel.fi. Sittplatserna delas ut i anmälningsordning. Programinformation om konserten finns i konsertkalendern. Elev-, studerande- och specialgrupper har gratis inträde.

Webbsajten www.kultus.fi innehåller information om huvudstadsregionens aktuella kulturutbud för barn och ungdom. På sajten informeras om evenemang som är lämpade skolgrupper, samt om projekt som är förknippade med konst- och publikfostran. Dessutom finner man information om lärarutbildning och om åt pedagoger enskilt riktade evenemang. På sajten presenteras idéer för hur utbudet av konst och kultur kan utnyttjas i undervisning.