GENERALREPETITIONER

I mars ordnas inga öppna generalrepetitioner

 

I mars ordnas inga öppna generalrepetitioner.

Rätt till ändringar förbehålles.Elev-, studerande- och specialgrupper har fritt inträde till Helsingfors stadsorkesters generalrepetitionerna. 

Generalrepetitionen är orkesterns sista och viktigt repetition före konserten. Publiken bör vara helt tyst under hela repetitionen.

Generalrepetitionen inleds i Konsertsalen kl.10.00. Senast kl.11.30 hålls en paus på 20 minuter. Generalrepetitionen avslutas senast kl 13.00. Vi rekommenderar att gruppen anländer till Musikhuset senast kl. 9.30.


Vill du köpa biljetter till generalrepetitioner? Information hittar du här