Musiken i ett nötskal

Välkommen till den första delen i helheten Lär dig att lyssna på klassisk musik! Musik från olika tider klingar olika. I denna del tar vi oss en titt på vad som är typiskt för olika tiders musik. Bekanta dig med musikexempel, tonsättare och instrument.

Musikens tidsperioder

Välj en tidsperiod som du vill veta mera om. Vi rekommenderar att du går igenom tidsperioderna i tidsordning - då får du veta hur det förgångna påverkar det som är nytt!

1400-1600

Renässansen

1600-1750

Barocken

1750-1820

Klassicismen

1820-1910

Romantiken

1890-1920

Impressionismen

1910-1930

Ekspressionismen

Vår tids musik

Musikens element

Man kan närma sig musik genom att studera de olika elementen i den: rytm, melodi, harmoni, form, klangfärg och dynamik. Här kan du bekanta dig med dessa element. Senare kommer vi att jämföra musik från olika tider med hjälp av just dessa element. 

Rytm

Rytm utgör en del av vår vardag. Vi talar om människans rytmsinne. En vecka eller en kropp har en egen rytm, och det har också dygnet, danser och kroppsfunktionerna. Det är ofta rytmen som får oss att leva oss in i musiken.

Melodi

En melodi kan klinga envist i örat i en hel dag. Vi nynnar ofta på melodier ur sånger som är bekanta för oss. Melodier får oss också att minnas för oss betydelsefulla ögonblick.

Harmoni

Harmoni symboliserar balans och ro mellan olika ting. I musiken utgör harmonin grund för melodin, är dess ackompanjemang. En harmoni kan också vara konfliktfylld och ofta laddad med spänning och tryck. Då en harmonisk spänning finner sin upplösning sker det på ett belönande sätt.

 

Form

Vardagen är fylld av former och strukturer. Vi känner lätt igen en sko, en blomstervas eller en stol på basen av formen. Om vi hör ordet skola vet vi vad det är för en byggnad det handlar om. Kompositioner har på precis samma sätt sina egna formtyper och strukturer.

 

Klangfärg

Ögat är vant att iaktta färger. På morgonen är himlen annorlunda än mitt på dagen. En människans ansikte kan vara blekt, soligt eller dystert. Färger kan uppfattas även genom att lyssna. Ibland är musikens viktigaste budskap att försöka säga vad som är klart, mjukt eller mörkt.

Dynamik

En människa kan tiga, tala tyst, tala vanligt eller ropa. Meningen i det som sägs är beroende av röstens styrka, alltså dess dynamik. Att växla mellan olika dynamiska styrkor är ett av musikens mest betydande uttrycksmedel.