article-image

AVEK, Kiasma och HSO söker ett nytt verk till Musikhusets mediavägg 2020

AVEK, Museet för nutidskonst Kiasma och Helsingfors stadsorkester utlyser en öppen sökning för att finna ett verk som produceras för mediakonstprojektet En visuell uvertyr och tas med i Kiasmas samlingar. För det nya verket har reserverats en produktionsbudget på 20.000 euro.

En visuell uvertyr är ett mediakonstprojekt som inleddes hösten 2018 av Helsingfors stadsorkester, Museet för nutidskonst Kiasma och AV-arkki (Centrum för finländsk mediakonst). Varje månad visas ett nytt videoverk på Musikhusets mediavägg strax före HSO:s konsert skall inledas. En visuell uvertyr ges i ett offentligt stadsrum. Projektet erbjuder ett nytt forum för videokonst och fungerar samtidigt som en introduktion till kvällens konsert. De verk som tillsvidare har visats på mediaväggen har valts ur antingen Kiasmas samlingar eller AV-arkens distributionsarkiv.
 
Det nyproducerade verket visas på Musikhusets mediavägg, Nordens största utomhusskärm, i november-december 2020. Verket visas ca tio gånger under en period på två månader.
 
Skärmen är tillgänglig för 9’30’’ minuter. Under denna tid kan verket, beroende på längd, visas antingen en eller flera gånger.
 
Eftersom skärmen saknar ljudåtergivning måste verket skapas att vara ljudlöst. Ett verk som visas i ett offentligt utrymme måste sakna åldersbegränsning. Genre och utförande bestäms själv.
 
Verket får inte ha visats tidigare, sökningen gäller ett helt nytt verk. En visuell uvertyr har ensamrätt till verket fram till slutet av år 2020. Det verk som väljs tas med i Kiasmas samlingar. Verkets edition kan vara högst 3 +1 konstnärsexemplar.
 
Verkets tekniska krav:
Verkets längd: 1’30 min - 9’30 min
Audio: Ljudlös
 
Mediaväggens tekniska uppgifter:
Bredd: 1080 px
Höjd: 1024 px
Frame rate: 25 fps
Det räknas till förslagets fördel om skärmens form är uppmärksammad i verkets bildstorlek, men detta är inte ett absolut krav.
På grund av skärmens placering får bildmotiven inte påminna om trafikmärken.
 
Kriterier:
Upphovspersonen kan vara en enskild finländsk eller i Finland aktiv konstnär eller konstnärsgrupp. Faktureringen kan även göras av ett produktionsbolag.
Konstnären / konstnärsgruppen måste ha rättigheter av alla tredje parter.
Då upphovspersonerna ger sitt förslag bör de följa AVEK:s understödsanvisningar.
Verket tillåts ha även annan finansiering.
I verket kan finnas en sluttext som ingår i verkets helhetslängd.
 
Ansökningarna bör lämnas in senast måndagen den 20.1.2020 kl. 16.00.
 
Beslutet meddelas i februari 2020.
I urvalsjuryn sitter Aleksi Malmberg (Helsingfors stadsorkester), Tuuli Penttinen-Lampisuo (AVEK), Kati Kivinen (Kiasma), Satu Oksanen (Kiasma) samt Hanna Maria Anttila (AV-arken).
 
Information:
Ulla Simonen
tel: 044 790 0344
 
Kati Kivinen
tel: 040 353 6656