article-image

En visuell uvertyr fortsätter på hösten på Musikhusets mediavägg

En visuell uvertyr är ett mediakonstprojekt som utförs i samarbete mellan AV-arken, Museet för nutidskonst Kiasma och Helsingfors stadsorkester. 

 

En visuell uvertyr är ett mediakonstprojekt som utförs i samarbete mellan AV-arken, Museet för nutidskonst Kiasma och Helsingfors stadsorkester. Projektet fortsätter under höstsäsongen. På Musikhusets mediavägg visas varje månad ett nytt videoverk, strax före HSO:s konsert skall starta. Säsongens konstnärer är Mikko Kuorinki, Salla Myllylä, Jani Ruscica & Sini Pelkki och Roi Vaara. Varje konstnärs arbete visas på mediaväggen nonstop i tio minuters tid. En visuell uvertyr sker i det offentliga stadsrummet och erbjuder ett nytt forum för videokonst samtidigt som det lotsar publiken till kvällens konsert.

 

NOVEMBER

Jani Ruscica & Sini Pelkki: Screen Test for a Living Sculpture (2013) 

Stagnation omvandlas till rörelse i en finkänslig studie i form, duration och performativitet. Screen Test for a Living Sculpture är beställd av MoMA PS1 och Creative Time, båda i New York, till MTV:s Art Breaks-serie.

Jani Ruscica är en i Helsingfors bosatt italiensk-finländsk bildkonstnär. Han har en kandidatexamen i bildkonst från Chelsea College of Art and Design och London och en  magisterexamen i bildkonst från Bildkonstakademin i Helsingfors. Hans verk utgår ofta från ett kreativt samarbete. Verken överskrider genregränser och präglas av övergångar från ett sätt att framställa till ett annat. En reflektion kring frågor om visuell presentation har en central roll. Jani Ruscicas verk har visats på flera separat- och grupputställningar i Finland och utomlands. Hans verk finns i flera museers samlingar, bl.a. i Centre Pompidou i Paris, Kiasma i Helsingfors och EMMA i Esbo.

Sini Pelkki (f. 1978) arbetar med fotografi och det rörliga. Hon är intresserad av blickens och seendets subjektivitet, av utrymmenas och platsernas introspektiva liv. I Pelkkis verk omvandlas landskap, gestalter och objekt till mångtydiga narrationer. Pelkki har studerat bildkonst i London och Helsingfors. Hon har examinerat till BA (Hons) vid Fine Art Chelsea College of Art and Design år 2002 och till magister i bildkonst vid Bildkonstakademin år 2008. Sini Pelkkis arbeten har visats på grupp- och separatutställningar i Finland och utomlands. Film- och videoverk har visats på bl.a. EMAF-European Media Art Festival, Rencontres Internationale Paris, International Film Festival Rotterdam, Internationale kurzfilmtage Oberhausen och Videoex. Pelkki bor och arbetar i Helsingfors.

 

Visningstider: 1.11., 6.11., 7.11., 12.11., 15.11., 20.11., 21.11. och 29.11. kl. 18.30-18.40.

 

DECEMBER

Roi Vaara: Artist’s Dilemma (1997)

En man inför ett svårt val. Performance för kamera.

Roi Vaara är en internationellt erkänd finländsk performance-konstnär. Vaara har studerat vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors åren 1972–75 och vid Jyväskylä universitet 1976–77. Han har uppträtt över 500 gånger och hans konst har visats i ca 50 länder. Vaara tilldelades Ars Fennica -priset år 2005 och år 2010 belönades han med Pro Finlandia -medaljen. Sedan år 1988 har han varit medlem i den berömda performance-gruppen Black Market International. Han har arbetat som gästande lärare och föreläsare vid otaliga universitet och konstakademier jorden runt.

Visningstider: 8.12. kl. 14.30-14.40, 13.12., 18.12., 19.12. kl. 18.30-18.40 samt 6.1.2020 kl. 14.30-14.40.