article-image

En visuell uvertyr på Musikhusets mediavägg

En visuell uvertyr välkomnar lyssnaren till Helsingfors stadsorkesters konsert

Centrum för finländsk mediakonst AV-arken, Museet för nutidskonst Kiasma och Helsingfors stadsorkester presenterar inhemsk videokonst på Musikhusets mediavägg. Före HSO:s konsert startar visas ett månatligen växlande videokonstverk på Nordens största digitala skärm. Höstsäsongens konstnärer är Vappu Rossi, Antti Laitinen och Saara Ekström samt Timo Wright, som inleder serien fredagen den 7.9. Varje konstnärs verk visas på den för alla tillgängliga mediaväggen nonstop i tio minuters tid. Serien En visuell uvertyr erbjuder ett nytt forum för videokonst och lotsar samtidigt lyssnaren till kvällens konsert.

September

Timo Wright: Event (2011; längd 03:47 min.)

Timo Wrights Event från år 2011 är skapad till Heli Meklins dansperformance Simple Events. Wright är en mediakonstnär från Helsingfors. Han har sedan början av 2000-talet deltagit i internationella och inhemska privat- och grupputställningar och festivaler.

www.av-arkki.fi/teokset/event/

Visningar: 7./12./13./18./21./26./27.9. kl. 18.30-18.40

 

Oktober

Vappu Rossi: Kiss (2007; längd 00:54 min.)

I mediakonst-animationen uppenbarar sig, utvecklas och försvinner en kolteckning av ett kyssande par. De sökande, delikata linjerna skapar en textur i vilken man så småningom urskiljer två människogestalter. Rossi är en bildkonstnär, mediakonstnär och konstgrafiker från Helsingfors. Hennes huvudsakliga tema är människans bild, den mänskliga känslo- och tidsskalan, frågor om kroppslighet och närvaro.

www.av-arkki.fi/teokset/suudelma/

Visningar: 5./10./11./19./24./25.10. kl. 18.30-18.40

 

November

Antti Laitinen: Voyage (2008; längd 04:31 min.)

Antti Laitinen bor i och är verksam i Somero. I sin produktion kombinerar han performance, video, fotografi och skulpturkonst. I verket Voyage ror Laitinen ut mot den palmö han själv skapat.

www.av-arkki.fi/teokset/voyage/

Visningar: 2./7./8./13./16./21./22./30.11. kl. 18.30-18.40

 

December

Saara Ekström: Grotesque & Arabesque (Cream) (2005; längd 08:22 min.)

Verken i Saara Ekströms svit Grotesque & Arabesque är skapade av vardagligt material, till exempel surnande mjölk, grädde och blommor. I En visuell uvertyr visas svitens del Cream: en gräddroppe trillar ner i vatten och dallrar som en skör medusa. Ekström bor i och är verksam i Åbo. Hon har deltagit i otaliga nationella och internationella utställningar.

www.av-arkki.fi/teokset/grotesque-and-arabesque-cream/

Visningar: 8.12. klo 14.30-14.40 / 14./19./20.12. kl. 18.30-18.40 / 6.1.2019 kl. 14.30-14.40

 

Information om konstnärerna:

www.timowright.com
www.vappurossi.fi
www.anttilaitinen.com
www.saaraekstrom.com