article-image

Enkät om HKO Screen -webbkonserter

Enkät om Helsingfors stadsorkesters HKO Screen -webbkonserter

Helsingfors stadsorkesters HKO Screen-webbkonserter hämtar orkestern till vardagsrummen. Vi är intresserade av att få veta vad man på hemmasofforna tänker om våra webbkonserter. Ge feedback genom att delta i vår enkät. Vi vill veta vad du tycker är bra, veta om du har idéer för hur något kunde utvecklas och höra vad du tänker om att ta del av virtuella konserter. Vi vill få din feedback även om du inte ser på konserternas webbsändningar. Undersökningen genomförs av Innolink Oy på beställning av Helsingfors stadsorkester.

Hur du svarar

Att besvara frågorna tar ca 10-15 minuter. Du kommer till enkäten med följande länk:

LÄNKEN

Dina personuppgifter ges inte åt Helsingfors stadsorkester. Svaren behandlas som helheter på ett sådant sätt att du inte går att identifiera.


Utlottning 

Bland dem som deltagit i enkäten lottar vi ut 5 stycken Helsingfors stadsorkesters produktpaket. I produktpaketet finns en ansiktsmask av tyg, en tygväska och en reflex. Du kan delta i utlottningen genom att i slutet av blanketten uppge dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna kombineras inte med dina svar, och de används endast för utlottningen. 

Information

Mera Information om undersökningen ges av Helsingfors stadsorkesters kommunikationschef  Marja Istala Kumpunen, marja.istalakumpunen@hel.fi eller tel. 050 555 3551. Innolinks projektchef Meiju Ahomäki besvara möjliga frågor om enkäten, meiju.ahomaki@innolink.fi eller tel. 050 5811 093.

 

Tack i förväg för att du besvarade våra frågor!