article-image

Finland 100 & Helsingfors-variationer

Helsingfors stadsorkester firar Finland 100 år med beställningsverk

I anledning av Finlands självständighets hundraårsjubileum har Helsingfors stadsorkester inlett beställningsprojektet Helsingfors-variationer. De av sex finska tonsättare beställda verken framförs av orkestern under åren 2019-2022. 

Helsingfors-variationernas tonsättare och verkens premiärår:

hösten 2019: Lotta Wennäkoski
våren 2020: Kimmo Hakola
hösten 2020: Antti Auvinen
våren 2021: Matthew Whittall
hösten 2021: Seppo Pohjola
våren 2022: Sampo Haapamäki

Varje till projektet inviterade tonsättare väljer till sitt verks utgångspunkt en finländsk komposition skriven före år 1945. Ekon av denna komposition kommer att höras i det nya verket. Det är högst femton minuter långt, skrivet för orkester, och saknar solister.

Helsingfors stadsorkesters chefdirigent Susanna Mälkki berättar: ”I vårt program i år finns två Finland 100-jubileumsåruruppförande: beställningsverk av Jukka Tiensuu och Veli-Matti Puumala. Efter att det egentliga Finland100-programmet avslutats fortsätter jubileet i form av beställningar av ny finländsk musik och uruppföranden av de verk som hör till Helsingfors-variationerna.”

Information:
Helsingfors stadsorkester
intendent Gita Kadambi, gita.kadambi@hel.fi
kommunikationschef Marja Istala Kumpunen, marja.istalakumpunen@hel.fi