article-image

Gita Kadambi på förslag som chefdirektör för Nationaloperan och -baletten

Som chefdirektör för Finlands Nationalopera och -balett föreslår Stiftelsens styrelse Gita Kadambi, som för närvarande svarar för Helsingfors stadsorkester som dess intendent. Styrelsen beslutade om kandidaturen vid sitt möte torsdagen den 4 maj. Innan beslut om utnämning fattas hör styrelsen Operans och Balettens personalgrupper. 
Gita Kadambi (45) har en bakgrund som kombinerar kunnighet och dokumenterad förmåga som ledare med visioner och kulturkännedom, något som styrelsen för Finlands Nationalopera och -balett förväntar sig av en chefdirektör. Chefdirektören svarar för ledningen av hela organisationen, operans och balettens konstnärliga ledare är underställda chefdirektören.      
Ytterligare upplysning om kandidaturen ger styrelsens ordförande Leena Niemistö. 

Ytterligare information från Nationaloperans och -balettens hemsida.