article-image

Information om återbetalningar

Konserten 12.3.-31.5.2020 är inhiberad i enlighet med myndigheternas föreskrifter. 

 

Konserten 12.3.-31.5.2020 är inhiberad i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Ni får tillbaka summan på den konsertbiljett ni har löst ut; här nedan informeras om hur ni söker ersättning för biljettens pris eller för en del av säsongkortets pris. Vi beklagar det besvär som vållats er.
Om myndigheternas föreskrifter leder till att en konsert eller ett evenemang inhiberas dras de betalda konsertbiljetterna tillbaka. Betalda biljetter som följer Ticketmasters leveransvillkor är inte möjliga att byta ut eller returnera utom i det fall hela konserten inhiberas. 

 

1. Konserten är inhiberad, vem tar jag kontakt med för att få ersättning för min biljett?

Alla i Musikhuset organiserade konserters och evenemangs biljettförsäljning sköts av Ticketmaster. Om konserten inhiberas informeras Ticketmaster om det av konsertens arrangör. Ticketmaster ser därefter till att biljetterna returneras samt besvarar tillhörande frågor.

 

2. Jag har köpt en engångsbiljett till en konsert eller generalrepetition, får jag pengarna tillbaka?

Om du har köpt en engångsbiljett får du den återbetald. Biljettpriset returneras utan den reservations-, behandlings- eller leveransavgift som betalats i inköpsögonblicket. För att få biljettpriset återbetalt bör du noggrant fylla i blanketten på Ticketmasters nätsida och bifoga en bild av biljetten.

Instruktioner:

https://help.ticketmaster.fi/hc/fi/articles/360006469714-Miten-palautan-liput-jos-tilaisuus-siirtyy-tai-peruuntuu-

Blankett:

https://help.ticketmaster.fi/hc/fi/requests/new?ticket_form_id=360000132394

3. Jag har ett säsongkort och den konsert som hör till serien är inhiberad. Får jag en del av säsongkortets pris ersatt?

Den inhiberade konsertens/de inhiberade konserternas andel av säsongkortets pris återbetalas. Den reservations-, behandlings- eller leveransavgift som betalats i inköpsögonblicket returneras inte. För att få delkompensation för säsongkortet bör du fylla i blanketten på Ticketmasters nätsida med noggranna uppgifter om säsongkortet.

1) Fyll i blanketten (OBS! Evenemangets namn = säsongkortsseriens namn, t.ex. Serie I / Serie II / Serie III / Serie IV; Evenemangets datum = 12.03.2020 ; i punkten Fråga anger du säsongkortets biljettyp, t.ex. pensionär och om garderobsavgift ingår i biljettpriset och datum för de inhiberade konserterna). Kundnumret på säsongkortet i plast anges i blankettens punkt Beställning / Transaktionsnummer.  

2) Blanketten kan sändas in fram till slutet av maj. Återbetalningarna eftersträvas att utföras under perioden 06-08/20

För delkompensation av säsongkortet gäller att Ticketmaster samlar in säsongkortets innehavares uppgifter och betalar ut summan åt kunden. Vi försöker se till att återbetalningen kan utföras möjligast snart.

Instruktioner:

https://help.ticketmaster.fi/hc/fi/articles/360006469714-Miten-palautan-liput-jos-tilaisuus-siirtyy-tai-peruuntuu-

Blankett:

https://help.ticketmaster.fi/hc/fi/requests/new?ticket_form_id=360000132394


4. Kan jag använda den inhiberade konsertens biljett i en annan konsert?

Det är inte möjligt att använda konsertbiljetten eller säsongkortsplatsen i en annan, senare konsert. Den inhiberade konsertens biljetts pris eller en del av säsongkortets pris ersätts om du ansöker om det.

5. Returneras biljetternas eller säsongkortens reservations-, behandlings- eller leveransavgift?

I enlighet med Ticketmasters villkor för biljettköp och leverans returneras inte  reservations-, behandlings- eller leveransavgifter i det fall en konsert inhiberas.

Ticketmasters villkor för biljettförsäljning finns på företagets hemsida: https://www.ticketmaster.fi/help/Customerpolicy/

6. Hur lång tid tar återbetalningen? 

Ticketmaster ansvarar för att den av kunden utlösta engångsbiljettens summa returneras. Summan eftersträvas att återbetalas inom 90 dagar fr.om. att man tagit kontakt.

För delkompensation av säsongkortet gäller att Ticketmaster samlar in säsongkortets innehavares uppgifter och ger dem åt Helsingfors stadsorkester. Helsingfors stad betalar ut summan åt kunden. Vi försöker se till att återbetalningen kan utföras möjligast snart.
 

7. Hur länge fortsätter det rådande läget, vilka konserter är inhiberade?

För tillfället vet vi att 31.5.. Vi följer myndigheternas föreskrifter och en uppdaterad information om våra konserter meddelas på våra nätsidor samt på våra kanaler i social media. Privata kontaktförsök kan tyvärr inte besvaras utan fördröjning.

https://help.ticketmaster.fi/hc/fi/articles/360006469714-Miten-palautan-liput-jos-tilaisuus-siirtyy-tai-peruuntuu-