article-image

Intendents tjänst

Helsingfors stads kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar möjligheterna för helsingforsare i olika åldrar till mentalt och fysiskt välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap. Helsingfors stadsorkester utgör en del av stadens kulturservice.

Helsingfors stadsorkester är en internationellt uppskattad 135-årig symfoniorkester vars chefdirigent är Susanna Mälkki. Orkestern ger årligen över 40 symfonikonserter och gör regelbundet konsertturnéer utomlands. I orkestern spelar 102 musiker och i kontoret arbetar 12 personer. Helsingfors stadsorkester är en av Helsingfors stads kultur- och fritidssektorns tjänster.

I Helsingfors stadsorkester ledigförklaras en
INTENDENTTJÄNST

Intendenten fungerar som servicechef och leder stadsorkesterns verksamhet, ansvarar för verksamhetens resultat, den konstnärliga planeringen, bokningen av dirigenter och solister, de internationella kontakterna samt utvecklandet av arbetssamfundet. Tjänsten som intendent tillsätts tillsvidare.

Tjänstebehörighet förutsätter en högre högskoleexamen, en utmärkt kännedom om inhemskt och internationellt musikliv, goda existerande kontakter till branschens aktörer samt tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter och ledarskap.

Tjänstens språkkrav är en utmärkt muntlig och skriftlig färdighet i det finska språket, en tillfredställande färdighet i det svenska språket samt en god färdighet i det engelska språket.

Tjänstens totallön utgår från kravnivå 21 i Helsingfors stads lönesystems klassificering av tjänsters svårighetsgrad. Totallönen är 6.399,94 e/mån. Information om lönesystemet finns på adressen www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus. Den som blivit vald ska före tillträdet visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningstiden avslutas 7.8.2017 kl 16.00. Ansökningen lämnas i första hand till Helsingfors stads elektroniska rekryteringssystem på adressen www.helsinkirekry.fi. Tjänstens arbetsnyckel är 49-86-17. Ansökningen kan även sändas i skriftlig form till adressen: Helsingfors stads registratorskontor, Förvaltningscentralen, PB 10, 00099 Helsingfors stad (Besöksadress: Norra Esplanaden 11-13). Skriv på kuvertet att ansökningen gäller intendentstjänsten. Ansökningsdokumenten är offentliga och de returneras inte.

Information om arbetets innehåll ges av intendent Gita Kadambi ti 27.6 kl 14–17, to 29.6 kl 14–16 och ti 1.8 kl 14–16 tel. (09) 310 22701.

Helsingfors stad främjar jämlikhet mellan alla anställda och omfattande jämställdhet.