article-image

Nya fadderbarn kallas år 2020 ​

Helsingfors stadsorkesters Fadderbarn 2012-projekt kulminerar denna vecka - nya fadderbarn kallas år 2020

Det Fadderbarnprojekt som Helsingfors stadsorkester inledde år 2012 kulminerar denna vecka då orkestern under ledning av sin chefdirigent Susanna Mälkki framför Sergej Prokofjevs musiksaga för barn, Peter och vargen. Berättare är Satu Sopanen och Susanna Haavisto.

År 2012 kallade Helsingfors stadsorkester för andra gången en hel åldersklass av i Helsingfors födda barn att bli sina fadderbarn. Till fadderbarnsverksamheten anmälde sig 3400 familjer, m.a.o. över hälften av åldersklassen. Familjerna har erbjudits en gratis konsert två gånger i året. Det första Fadderbarnsprojektet var för Helsingforsbarn födda år 2000.

Helsingfors stadsorkesters fadderbarnsverksamhet får en fortsättning nästa år då orkestern kallar år 2020 födda helsingforsbarn att bli fadderbarn. Kallelsen görs visa barnrådgivningarna. Anmälan till verksamheten sker från början av nästa år. Samtidigt förbereder Helsingfors stad och dess samarbetspartners att utvidga fadderbarnsverksamheten till även kulturområden med en årligen förverkligad verksamhet.

HSO:s fadderbarnsverksamhets mål är att väcka kärlek till musik och musicerande samt att erbjuda familjerna upplevelser de kan dela tillsammans. Barnets musikaliska och motoriska utveckling stöds av tematiska barnkonserter och aktiverande konserter med workshops. Dessa tillfällen utgör en gemensam åldersklass-erfarenhet och stärker kontakten mellan familjerna i Helsingfors och stadsorkestern.

Fadderbarnskonserternas konstnärliga och pedagogiska planerare är Satu Sopanen. Projektet produceras av Annika Kukkonen, HSO:s producent för publikarbete. Kukkonen berättar: ”Via faddernbarnsverksamheten har stadsorkestern skapat en meningsfull relation till familjerna. Det gläder oss att Faddernbarnsprojektet har inspirerat även andra orkestrar i både Finland och utomlands att inleda en motsvarande verksamhet.”

Fadderbarnskonserten Det var en gång pojken Peter och en varg ges denna vecka tre gånger samt torsdagen den 7.3. kl.18.30 i en för alla öppen konsert. Konserten är tillsvidare fullbokad. Konserten går att se i direktsändning via Helsingfors stadsorkesters streaming på nätsidan www.helsinginkaupunginorkesteri.fi/hko-screen

Information och videon från Fadderbarn 2012-projektet: www.helsinginkaupunginorkesteri.fi/kummilapset