article-image

Susanna Mälkki får Helsingforsmedaljen

Gyllene Helsingforsmedaljen är Helsingfors stads största erkännande.

Gyllene Helsingforsmedaljen är Helsingfors stads största erkännande, ett slags hedersmedborgarskap. Stadsstyrelsen beslutar årligen om beviljandet av Helsingforsmedaljerna i samband med Helsingforsdagen.

Pristagarna har förtjänstfullt arbetat till förmån för Helsingfors eller gjort Helsingfors känt under sitt arbete i internationella uppdrag.

Läs mera: 
https://www.hel.fi/uutiset/sv/kaupunginkanslia/tjugo-skapare-av-helsingf...