article-image

Visuell uvertyr våren 2020

En visuell uvertyr visar fem videokonstnärers verk på Musikhusets mediavägg under våren

En visuell uvertyr visar fem videokonstnärers verk på Musikhusets mediavägg under våren

En visuell uvertyr är ett mediakonstprojekt som utförs i samarbete mellan AV-arken, Museet för nutidskonst Kiasma och Helsingfors stadsorkester. Projektet fortsätter under vårsäsongen. På Musikhusets mediavägg visas varje månad ett nytt videoverk, strax före HSO:s konsert skall starta. Säsongens konstnärer är Juha van Ingen, Miia Rinne, Sini Pelkki, Ewa Górzna och Elena Näsänen. Varje konstnärs arbete visas på mediaväggen nonstop i tio minuters tid.

Verksökning fortsätter fram till den 20.1.

I oktober utlyste AV-arken, Museet för nutidskonst Kiasma och Helsingfors stadsorkester en öppen sökning för att finna ett nytt verk som produceras för mediakonstprojektet En visuell uvertyr och tas med i Kiasmas samlingar. Verksökningen avslutas den 20.1. Beslut om valda verk meddelas i februari. Det nyproducerade verket visas på Musikhusets mediavägg i november-december 2020. Mera information:

https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/uutiset/avek-kiasma-ja-hko-ets...

Visuella uvertyrer våren 2020

JANUARI

Juha van Ingen: Hello Everybody (2017)

Hälsningar från nära och fjärran, från oss till er. Välkommen alla, välkommen över tid och avstånd. Välkommen! Att hälsa välkommen är mycket bundet till kultur och situation men används trots det i alla kända människokulturer. De hälsningar som utgör narrationen i Hello Everybody går ett steg längre i den för oss bekanta ritualen.

Juha van Ingen (f. 1963) är bosatt och verksam i Helsingfors. Han arbetar med olika medier och utnyttjar huvudsakligen video. Konstnärens möte med en situation, ett utrymme eller ett koncept utgör ofta utgångspunkten för hans arbeten. Även de slumpmässiga elementen i skapelseprocessen har en central roll. Van Ingen har deltagit i internationella utställningar, filmförevisningar och festivaler sedan år 1988.

Visningstider: 10.1., 15.-16.1., 24.1., 29.-30.1. kl. 18.30-18.40

 

FEBRUARI

Miia Rinne: Beautiful Confusion (2017)

Beautiful Confusion berättar om natur, tingens natur och brevduvor.  Beautiful Confusion är den fjärde episoden i en filmserie i vilken varje nytt verk målas för hand på en 35 mm:s  film ovanpå seriens föregående verk. Serien påminner om människokroppen som bär på erfarenheter av alla tidigare levnadsår. Den målade filmen är bearbetad digitalt.

Miia Rinne (f. 1973 i Björneborg) är bosatt och verksam i Helsingfors. Hon är utbildad till magister från Bildkonstakademin och Konstindustriella högskolan. Rinne arbetar med rörliga bilder, fotografi, print och installationer. I sina arbeten förenar hon gamla och nya material och bygger nya helheter av dem. Rinne har deltagit i utställningar, festivaler och evenemang i Finland och utomlands sedan slutet av 1990-talet.

Visningstider: 7.2., 12.-13.2., 26.-27.2. kl. 18.30-18.40

 

MARS

Sini Pelkki: Embarkation (2012)

En rörlig bild som är avgränsad som ett fotografi. Embarkation behandlar relationen mellan en avstannad och en rörlig bild.

Sini Pelkki (f. 1978) arbetar med fotografi och det rörliga. I hennes arbeten omvandlas landskap, gestalter och objekt till mångtydiga narrationer. Pelkki har studerat bildkonst i London och Helsingfors: BA (Hons) vid Fine Art Chelsea College of Art and Design år 2002 och magister i bildkonst vid Bildkonstakademin år 2008. Hennes arbeten har visats på grupp- och privatutställningar i Finland och utomlands. Film- och videoarbeten har visats på bl.a. EMAF-European Media Art Festival, Rencontres Internationale Paris, International Film Festival Rotterdam, Internationale kurzfilmtage Oberhausen och Videoex. Pelkki är bosatt och verksam i Helsingfors.

 

Visningstider: 6.3., 11.-12.3., 20.3., 25.-26.3. kl. 18.30-18.40.

 

 

APRIL

Ewa Górzna: Rearranged (2014)

Rearranged är en lugnt böljande resa i tiden, en resa utsatt för en oväntad förändring som avslöjar ett overkligt ögonblick. En vild faktor stiger in i det konventionella och kullkastar den etablerade ordningen med sina egna kaotiska regler.

Ewa Górzna är en polsk konstnär som har varit bosatt och verksam i Helsingfors sedan år 2007. Hon är utexaminerad från det polska Nicolaus Copernicus -universitetet år 2006 och Bildkonstakademin år 2012. Górznas videoverk och installationer har visats på och belönats vid flera utställningar och internationella filmfestivaler.

Visningstider: 3.4., 8.-9.4., 17.4., 22.-23.4. kl. 18.30-18.40.

 

 

 

 

MAJ

Elena Näsänen: Matka (1996)

Matka består av 36 efter varandra följande tagningar som är gjorda i spårvagn 3T med tio dagars mellanrum i ett års tid. Inspelningsdagen och tiden hade bestämts i förväg, liksom även mängden använd film. Det noggranna systemet ledde till även slumpmässiga inslag.

Elena Näsänen (f.1968) är en bildkonstnär som arbetar med film och videoinstallationer. Hon har studerat vid Bildkonstakademin i Helsingfors och The Slade School of Fine Art i London. I sina arbeten kombinerar hon element från traditionell film och videoinstallationer. Hennes arbeten har visats på flera utställningar och filmfestivaler.

Visningstider: 1.5. kl. 11.30-11.40 och 13.30-13.40, 6.-7.5., 15.5., 20.5., 29.5. kl.  18.30-18.40.

 

Information:

 

Helsingfors stadsorkester, intendent Aleksi Malmberg, aleksi.malmberg@hel.fi, tel. 050 302 1669

www.helsinginkaupunginorkesteri.fi

AV-arken, verksamhetsledare Hanna-Maria Anttila, director@av-arkki.fi, tel. 040 5570320

www.av-arkki.fi

Museet för nutidskonst Kiasma, intendent Kati Kivinen, kati.t.kivinen@kiasma.fi, tel. 040 353 6656 och amanuens Satu Oksanen, satu.oksanen@kiasma.fi, tel. 050 407 4485.

www.kiasma.fi