article-image
Year: 
1 912
Timeline: 
Sibelius 150

Scènes historiques II uruppfördes den 29.3.1912, före den första sviten. Båda sviterna framfördes tillsammans den 11.10.1912. Den första sviten bygger på satser ur Musiken till Pressens dagar. I den andra sviten gav Sibelius satserna fantasifulla titlar: Jakten, Minnesång, Vid vindbryggan. De historiska scenerna var en lättsmält musik, fjärran den fjärde symfonin. Alltså ansåg man att sviterna representerade ”måhända det genialaste Sibelius skapat”. 

Text: Timo Virtanen
Bild: Nationalbiblioteket