En saga (Satu), Karelia-musiikki

Historia

En saga (Satu) 

Yleisön kestosuosikiksi muodostuneen teoksen ensimmäisen version kantaesitys sai Päivälehden mukaan erinomaisen vastaanoton: ”yleisön runsaat suosionosoitukset osoittivat selwään, että kappaleesta oli nautittu ja että siis Sibeliuksen musiikkia wähitellen oli opittu ymmärtämään.” Nya Pressenin Karl Flodinilla oli kuitenkin toivomuksensa: ”olisipa vain hänen musiikillinen intuitionsa vähemmän hillitön ja barokkinen, niin että kuulija voisi muodostaa kuvan siitä mitä kuulee, eikä, kuten nyt, seiso ihmetellen ja kysyen arvoitusten ketjun edessä.”

Karelia-musiikki 

”Kuvaelmamusiikki Viipurilaisen Osakunnan Juhla Arpajaisiin Kansanvalistuksen hyväksi Viipurin läänissä” oli pohjana suositulle Karelia-sarjalle, jonka kuulemista sanomalehdessä jo suoraan odotettiinkin: ”Hra Sibeliuksen etewä säwellyssarja on jo yksistänsä konserttiohjelman weroinen, ja pääsee epäilemättä sellaisessa tilaisuudessa ihan toisella tawalla waikuttamaan, kuin arpajaisten hieman lewottomaan ja hermostuneeseen yleisöön.”

Teksti: Timo Virtanen
Kuva: Kansalliskirjasto