Musta tausta

Teema ja variaatiot

Variaatio tarkoittaa muunnelmaa. Sama musiikki sanotaan usealla eri tavalla.

Teoksessa voi olla teema, jota aletaan muunnella. Näitä muunnelmia kutsutaan variaatioiksi. Variaatioissa pyritään esittämään teema mahdollisimman erilaisin tavoin. 

Teema ja variaatiot