Ensimmäinen kummilapsiprojekti alkaa

Historia

Vuonna 2000 aloitettiin Helsingin kaupunginorkesterin ensimmäinen seitsemän vuotta kestänyt kummilapsiprojekti. Vuoden aikana Helsingissä syntyneet lapset saivat kutsun rekisteröityä kummilapsiksi ja perheistä  noin 75 % otti kutsun vastaan.

Kummilapsiperheet saivat heti lapsen synnyttyä Ondinen kanssa yhteistyössä tuotetun Nallekarhu konsertissa -levyn. Tämän jälkeen kummilapsille lähetettiin seitsemän vuoden ajan kaksi kertaa vuodessa –keväällä ja syksyllä– kutsu kummilapsikonsertteihin, jotka toteutettiin lasten musiikillisen kehitystason mukaan. Konserteissa lapsia tutustutettiin klassiseen musiikkiin erilaisissa kokoonpanoissa. Konserttien juontajana toimi alkuvaiheessa Eve Alho ja vuodesta 2002 lähtien Satu Sopanen.

Kummilapsiprojekti on yksi laajimmista Suomessa toteutetuista yleisötyöprojekteista. Petra Piiroisen HKO:n ensimmäistä kummilapsiprojektia käsitelleestä opinnäytetyöstä (2015) kävi ilmi, että puolet kummilapsiprojektissa olleista lapsista kuuntelee myöhemmällä iällään klassista musiikkia ja kolmasosa käy live-konserteissa kerran kuussa tai useammin. 71,4 % tutkituista arveli, että kummilapsiprojekti sai heidät kiinnostumaan klassisesta musiikista!

Lähteet: HKO:n Internet-sivu & Petra Piiroinen - ”Varmasti vaikuttaa koko loppuelämän” Osallistujien kokemuksia Helsingin kaupunginorkesterin kummilapset 2000–2007 -yleisötyöprojektista (kandidaatintutkielma)