Det första gudbarnsprojektet inleds

Historia

År 2000 inledde Helsingfors stadsorkester sitt första sjuåriga gudbarnsprojekt. Alla under nämnda år i Helsingfors födda barn inbjöds att registrera sig som orkesterns gudbarn. Cirka 75% svarade jakande.

Då barnet hade fötts fick familjen som gåva Nallekarhu konsertissa, en CD-skiva som orkestern hade gjort i samarbete med Ondine. Härefter fick gudbarnen två gånger i året - på våren och på hösten - i sju års tid en inbjudan till konserter som var anpassade barnets dåvarande utvecklingsstadium. I konserterna fick barnen bekanta sig med klassisk musik i olika sammansättningar. I projektets början var konserternas programledare Eve Alho, från och med år 2002 Satu Sopanen.

Projektet är ett av de mest omfattande i publikarbete som någonsin har genomförts i Finland. I Petra Piiroinens avhandling (2015) om stadsorkesterns första gudbarnsprojekt framkommer att hälften av alla de barn som deltog senare har fortsatt att lyssna på klassisk musik, och att en tredjedel besöker live-konserter en eller flera gånger i månaden. 71,4 % av de svarande antog att det var gudbarnsprojektet som hade fått dem att intressera sig för klassisk musik.

Källor: HSO:s webbsajt & Petra Piiroinen-”Varmasti vaikuttaa koko loppuelämän” Osallistujien kokemuksia Helsingin kaupunginorkesterin kummilapset 2000–2007 -yleisötyöprojektista (kandidatavhandling)