Sekavaa kapellimestaripolitiikkaa

Historia

Kaupunginorkesterin kapellimestaritilanne oli jokseenkin sekava Schnéevoigtin kauden jälkeen vuodesta 1940 lähtien. Virka nimittäin julistettiin haettavaksi vuonna 1940 ja siihen tuli valituksi Tauno Hannikainen. Hän oli kuitenkin tuolloin Yhdysvalloissa ja ilmoitti ottavansa viran vastaan vasta kesällä 1941. Tuolloin poliittinen tilanne oli kuitenkin varsin kiristynyt ja Suomessakin oli suoritettu liikekannallepano. Tuossa tilanteessa Hannikaisen ei ollut realistista palata Suomeen. Orkesteri tulikin toimeen vierailevien kapellimestarien avustuksella. Kevään 1942 ajaksi sijaiseksi palkattiin Armas Järnefelt, joka toimi jonkin aikaa sijaisena myös vuonna 1943. Vuonna 1944 sijaiseksi palkattiin Martti Similä.

Orkesteria oli jo arvosteltu epämääräisestä kapellimestaripolitiikasta, jonka nähtiin vaikuttavan työskentelyn laatuun. Similä hoiti sijaisuutensa ansiokkaasti ja lopulta musiikkilautakunnan oli päästävä jonkinlaiseen ratkaisuun Hannikais-asiassa. Päätettiin, että hänet erotetaan virastaan, mikäli hän ei aloita töitä viimeistään 1.1.1946. Näin myös tapahtui ja virka julistettiin avoimeksi. Virkaan nimitettiin Martti Similä viiden vuoden määräajaksi.

Lähteet: Einari Marvia & Matti Vainio – Helsingin kaupunginorkesteri 1882–1982