Kaotisk dirigentpolitik

Historia

Efter Schnéevoigts period hade stadsorkestern en rätt kaotisk dirigentpolitik. Posten som chefdirigent blev ledig år 1940. Den gick till Tauno Hannikainen som dock befann sig i Förenta Staterna och meddelade att han kan ta över först sommaren 1941. Men år 1941 var det politiska läget tillspetsat och i även Finland hade man inlett mobilisering för krig; det var inte realistiskt för Hannikainen att återvända till hemlandet. Orkestern fick klara sig med gästande dirigenter. För våren 1942 anställdes till dirigent Armas Järnefelt, som vikarierade även år 1943. År 1944 gavs vikariatet åt Martti Similä.

Orkestern fick hård kritik för sin oklara dirigentpolitik som ansågs påverka den konstnärliga insatsen. Musiknämnden tvingades ta ställning till frågan om Hannikainens position. Man bestämde att han avskedas som chefdirigent om han inte inleder sitt arbete senast den 1.1.1946. Hannikainen gjorde det inte, varför tjänsten blev ledig. Martti Similä valdes till chefdirigent för en period på fem år.

Källa: Einari Marvia & Matti Vainio – Helsingin kaupunginorkesteri 1882–1982