Toinen kummilapsiprojekti alkaa

Historia

Vuonna 2012 alkoi kaupunginorkesterin toinen koko ikäluokkaan kohdistuva kummilapsiprojekti.

Projekti on pääpiirteissään samanlainen kuin vuonna 2000 toteutettu: kaikki ikäluokan lapset kutsuttiin mukaan seuraavien seitsemän vuoden aikana kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin kummilapsikonsertteihin. Konserttien taiteellisena ja pedagogisena suunnittelijana toimii lastenmusiikin ammattilainen Satu Sopanen. 

Konserttien tuottamisessa ja toteuttamisessa on mukana myös Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita, varhaismusiikkikasvatuksen ja musiikkiliikunnan asiantuntijoita, säveltäjiä ja kapellimestareita.