Musta tausta

Harmonia impressionismissa

Harmonia on kuin maalaus.

Harmoniaa aletaan käyttää kuten värejä. Erilaiset soinnut voivat olla rinnakkain eikä niiden tarvitse purkautua. Soinnut toisin sanoen luovat joko jännitettä tai purkavat sitä. Yleensä odotamme soinnun purkautuvan, mikäli jännite on syntynyt. Impressionismi rikkoi tätä korvan sisäistä oletusta tietoisesti. Käytetään riitasointuja tai vertikaalisesti laajoja terssisointuja (nooni, undesimi), kokosävel- ja pentatonista viiden sävelen asteikkoa sekä kvartti- ja kvintti-intervalleja.