Musta tausta

Melodia impressionismissa

Melodian rooli muuttuu vähemmän keskeiseksi.

Melodian rooli muuttuu romantiikan johtavasta asemasta passiiviseksi. Se leijuu musiikin mukana, mutta ottaa harvoin harmoniaa tai rytmiä määräävän roolin. Melodian sijaan käytetään lyhyitä sävelaiheita. Pää- tai sivuteemoja ei käytetä. Melodia tekee harvoin suuria intervalliharppauksia. Asteikon 7. sävel, johtosävel, ilmenee harvoin purkausta vaativan jännitettä luovan olemuksensa vuoksi.