Musta tausta

Muoto impressionismissa

Luovutaan teemoista ja kehittelystä.

Pää- ja sivuteemasta luovutaan. Musiikkia ei kehitellä kuten klassismin ja romantiikan aikana. Symmetrisistä rakenteista ja äänenkuljetuksellisista säännöistä luovutaan. Musiikki koostuu usein pienistä fragmenteista ja motiiveista, joita toistetaan.