Musta tausta

Rytmi impressionismissa

Toistuvista rytmeistä sävelkudelmia.

Impressionismissa rytmi monimutkaistuu. Samaa rytmistä motiivia saatetaan käyttää rytmisenä kudelmana eikä iskuja ole välttämättä helppoa tunnistaa. Käytetään rytmisiä fragmentteja, jotka toistuvat.