Toimisto

Toimisto

Orkesteri on kuin kuin kone, jonka toimintoja ylläpitää orkesterin toimisto. Intendentti suunnittelee yhdessä ylikapellimestarin kanssa orkesterin konserttien ohjelman. Talousosasto huolehtii orkesterin maksuliikenteestä ja seuraa orkesterin taloutta. Markkinointiviestintä välittää tietoa konserteista ja orkesterin muusta toiminnasta yleisölle sekä viestii ajankohtaisista asioista orkesterin sisällä. Kuvatuotanto avaa ovia kapellimestarin ja solistien ajatuksiin ja tuo orkesterin yleisön kotisohvalle. Orkesteripäällikkö on muusikoiden esimies ja orkesterisihteeri huolehtii orkesterin käytännön asioista, kuten salivarauksista. Yleisötyönsä kautta orkesterin mahdollistaa vuorovaikutuksen yleisön ja orkesterin välillä. Orkesterijärjestäjät valmistavat muusikoille salin harjoitus- ja konserttikuntoon ja huolehtivat sijaisten rekrytoimisesta esimerkiksi sairastapauksissa. Nuotistonhoitaja tilaa orkesterin nuottimateriaalin ja saattaa sen muusikoille.