Toimisto

Kontoret

Orkestern är som en maskin som fungerar därför att orkesterns kontor ser till det. Intendenten och chefdirigenten planerar tillsammans orkesterns konserters program. Ekonomiavdelningen tar hand om orkesterns betalningstrafik och bevakar orkesterns ekonomi. Marknadsföringen och kommunikationen ger åt publiken information om konserterna och om orkesterns verksamhet, och berättar också vad som är aktuellt just nu. Bildproducenterna visar vad dirigenterna och solisterna tänker, och gör det möjligt att från hemmasoffan följa med orkesterns arbete. Orkesterchefen är musikernas förman och orkestersekreteraren tar hand om praktiska ting, till exempel bokning av salar. Publikarbetet gör det möjligt för orkestern att vara i växelverkan med sin publik. Orkesterinspicienterna ser till att salen är redo för en repetition eller en konsert, och tar också hand om att få på plats en ersättare om en musiker till exempel insjuknar. Notbibliotekarien beställer och ger åt orkestern dess notmaterial.