Seppo Heikinheimo aloittaa orkesterin hallinnossa

Historia

Musiikkikriitikko ja toimittaja Seppo Heikinheimo toimi Helsingin kaupunginorkesterin kirjastonhoitajana vuonna 1967 ja tämän jälkeen apulaisintendenttinä vuodet 1968–1974. Heikinheimo työskenteli yhtä aikaa myös toimittajana Helsingin Sanomissa. Toimittaja Jaani Länsiö toteaakin Heikinheimoa koskevassa pro gradu -työssään (2014), että ”orkesterin tiedotteiden kirjoittajan ja niiden julkaisemispäätöksestä vastaavan toimittajan ollessa sama henkilö voidaan käytäntöä pitää jokseenkin arveluttavana.”

Vuodesta 1943 asti kaupunginorkesterin intendenttinä ollut Nils-Eric Ringbom jäi eläkkeelle tehtävästään vuonna 1971. Viran täyttäminen keväällä 1971 aiheutti ongelmia. Viran hakijoista Seppo Heikinheimo ja Reijo Jyrkiäinen täyttivät viralle asetetut vaatimukset. Orkesterin valtuuskunta valitsi äänestyksessä virkaan Jyrkiäisen, mutta musiikkilautakunta ehdotti kuitenkin virkaan Heikinheimoa. Lopulta kaupunginhallitus kuitenkin valitsi virkaan Jyrkiäisen kolmen kuukauden mietinnän jälkeen eikä valitus lääninhallitukseen muuttanut päätöstä.

Heikinheimo kirjoitti toimittajanurallaan lukuisia kritiikkejä Helsingin kaupunginorkesterin konserteista.

Lähde: Einari Marvia & Matti Vainio – Helsingin kaupunginorkesteri 1882-1982 & Jaani Länsiö  –  ”Valtakunnan hapannaama” Kriitikko Seppo Heikinheimon lehtikirjoitukset Helsingin kaupunginorkesterista vuosina 1987‒1997