Seppo Heikinheimo i orkesterns administration

Historia

Musikkritiker och redaktör Seppo Heikinheimo arbetade som Helsingfors stadsorkesters notbibliotekarie år 1967, samt som orkesterns vice intendent 1968-1974. Samtidigt arbetade han som redaktör på tidningen Helsingin Sanomat. I sitt pro gradu -arbete (2014) om Heikinheimo observerar redaktör Jaani Länsiö att ”man bör ställa sig betänksamt till det förnuftiga i att låta en och samma person ta hand om orkesterns pressmeddelanden och i egenskap av redaktör fatta beslut om huruvida de skall publiceras”.

Nils-Eric Ringbom, som varit stadsorkesterns intendent sedan år 1943, pensionerades år 1971. Att finna en ersättare blev inte så lätt. Av de sökande fyllde Seppo Heikinheimo och Reijo Jyrkiäinen de för tjänsten nödvändiga kriterierna. I orkesterns delegations omröstning segrade Jyrkiäinen, men musiknämnden föredrog Heikinheimo. Efter tre månaders grubblande över ärendet bestämde stadsstyrelsen att tjänsten skall ges åt Jyrkiäinen. Ett klagomål skickades till länsstyrelsen, men utan resultat.

Under årens gång skrev Heikinheimo otaliga recensioner av Helsingfors stadsorkesters konserter.

Källor: Einari Marvia & Matti Vainio - Helsingin kaupunginorkesteri 1882-1982 & Jaani Länsiö - ”Valtakunnan hapannaama” Kriitikko Seppo Heikinheimon lehtikirjoitukset Helsingin kaupunginorkesterista vuosina 1987‒1997