Kenraaliharjoitus

Biljetter för generalrepetitioner

Helsingfors stadsorkester önskar sina lyssnare välkomna till Musikhuset till de öppna generalrepetitionerna där kvällens konsert finslipas färdig.  

VÅREN 2024 
19.1. / 24.1. 7.2. / 16.2. 6.3. 17.4. 15.5.

HÖSTEN 2023
13.9. / 22.9. / 6.10. / 20.10. / 25.10. / 8.11. / 17.11. / 22.11. / 1.12. / 8.12.

Biljetter i Ticketmaster 5,00 € (serviceavgift 1,5 €/biljett) och Musikhusets biljettkassa (inga förhands- eller gruppreservationer).  

Information om generalrepetitioner 

Helsingfors stadsorkester önskar sina lyssnare välkomna till Musikhuset till de öppna generalrepetitionerna där kvällens konsert finslipas färdig.  

Generalrepetitionen inleds i Konsertsalen kl.10.00. Senast kl.11.30 hålls en paus på 20 minuter. Generalrepetitionen avslutas senast kl.13.00. 

Elev-, studerande- och specialgrupper har fritt inträde till generalrepetitionerna, platserna fylls i anmälningsordning. Förhandsanmälan skall göras senast en vecka före generalrepetitionen här