HKO kenraali 3530c_Maarit_Kytoharju copy.jpg

Biljetter för generalrepetitioner

Helsingfors stadsorkester önskar sina lyssnare välkomna till Musikhuset till de öppna generalrepetitionerna där kvällens konsert finslipas färdig.  Biljettförsäljninger börjar 15.8.

HÖSTEN 2024
6.9. / 11.9. / 25.9.
4.10. / 18.10.
6.11. / 29.11.
13.12.
 

VÅREN 2025
22.1.
5.2. / 28.2.
5.3. / 14.3.
11.4. / 16.4. / 25.4.
9.5.

Biljetter i helsinginkaupunginorkesteri.fi 6,5,00 € (inkl. serviceavgift 1,5 €/biljett) och Musikhusets biljettkassa (inga förhands- eller gruppreservationer).  

Information om generalrepetitioner 

Helsingfors stadsorkester önskar sina lyssnare välkomna till Musikhuset till de öppna generalrepetitionerna där kvällens konsert finslipas färdig.  

Generalrepetitionen inleds i Konsertsalen kl.10.00. Senast kl.11.30 hålls en paus på 20 minuter. Generalrepetitionen avslutas senast kl.13.00. 

Elev-, studerande- och specialgrupper har fritt inträde till generalrepetitionerna, platserna fylls i anmälningsordning. Förhandsanmälan skall göras senast en vecka före generalrepetitionen här