Kenraaliharjoitus

Biljetter för generalrepetitioner

ÖPPNA GENERALREPETITIONER VÅREN 2022

januari 14.1. / 19.1. / 29.1. – avbokad i enlighet med myndighetsbeslut
februari 2.2. / 11.2. / 16.2.
mars 2.3. / 11.3. / 16.3. / 30.3.
april 8.4. / 13.4. / 22.4.
mai 6.5. / 20.5.


Generalrepetitionen är orkesterns sista och viktigt repetition före konserten. Publiken bör vara helt tyst under hela repetitionen.

Generalrepetitionen inleds i Konsertsalen kl.10.00. Senast kl.11.30 hålls en paus på 20 minuter. Generalrepetitionen avslutas senast kl 13.00. Vi rekommenderar att gruppen anländer till Musikhuset senast kl. 9.30.

Rätt till ändringar förbehålles.