Viulu ja käsi

Generalrepetitioner

Elev-, studerande- och specialgrupper har fritt inträde till generalrepetitionerna

ÖPPNA GENERALREPETITIONER VÅREN 2024

januari 19.1. / 24.1.
februari 7.2. / 16.2.
mars 6.3.
april 17.4.
maj 15.5.

Elev-, studerande- och specialgrupper har fritt inträde till generalrepetitionerna, platserna fylls i anmälningsordning fr.o.m 14.12.2023. Välj från tiden den som passar bäst till er och fyll den elektroniska webblanketten som öppnar från länken. 

Information om konserter finns på denna webbsidan

Generalrepetitionen inleds i Konsertsalen kl. 10.00. Senast kl. 11.30 hålls en paus på 20 minuter. Generalrepetitionen avslutas senast kl 13.00. Vi rekommenderar att gruppen anländer till Musikhuset senast kl. 9.30.

Generalrepetitionen är orkesterns sista och viktigt repetition före konserten. Publiken bör vara helt tyst under hela repetitionen.

Rätt till ändringar förbehålles.