Viulu ja käsi

Generalrepetitioner

De öppna generalrepetitionerna under perioden 1.9-31.12.2020 är annulerade

Elev-, studerande- och specialgrupper har fritt inträde till Helsingfors stadsorkesters generalrepetitionerna. 

Generalrepetitionen är orkesterns sista och viktigt repetition före konserten. Publiken bör vara helt tyst under hela repetitionen.

Generalrepetitionen inleds i Konsertsalen kl.10.00. Senast kl.11.30 hålls en paus på 20 minuter. Generalrepetitionen avslutas senast kl 13.00. Vi rekommenderar att gruppen anländer till Musikhuset senast kl. 9.30.


Generalrepetitioner 1.9-31.12 är inhiberad.

Rätt till ändringar förbehålles.

Vill du köpa biljetter till generalrepetitioner? Information hittar du här