Media

För pressmaterial, vänligen kolla arkiven. 
Ytterligare information:

Marja Istala Kumpunen, kommunikationschef
tfn   +358 50 555 3551
marja.istalakumpunen@hel.fi