lasten musiikkipiiri

LYSSNA!

Musikhusets LYSSNA!-publikarbete inleddes som ett samarbete mellan Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, Radions symfoniorkester och Helsingfors stadsorkester då Musikhuset år 2011 togs i bruk.

Musikhusets LYSSNA!-publikarbete inleddes som ett samarbete mellan Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, Radions symfoniorkester och Helsingfors stadsorkester då Musikhuset år 2011 togs i bruk. LYSSNA!-publikarbetet tar sig uttryck i bl.a. Sulasols för alla öppna sångevenemang i Helsingfors-regionen en gång i månaden och de för alla öppna Lär känna din orkester -föreläsningarna där man bekantar sig med symfoniorkestrar och orkesterinstitutionen som sådan. Information: www.musiikkitalo.fi

Till LYSSNA!-publikarbetet hör även Lyssna, jag komponerar! Barn och ungdomar i huvudstadsregionen får komponera musik under professionell vägledning. Verksamhetens centrala tanke är att varje barns och ungdoms musikaliska vision skall förverkligas. Med hjälp av lek och musikaliskt uppfinnande bekantar man sig med musikens olika element. Därefter lär man känna orkesterns instrument och får höra hur de egna musikskisserna klingar då de framförs på riktiga instrument. Till sist skrivs noterna tillsammans med ledaren och orkestermusikerna spelar verket på en konsert.