Credit Jaakko Paarvala

Integritetspolicy

Helsingfors stadsorkesters webbtjänsts praxis för datasäkerhet

Helsingfors stad behandlar personuppgifter endast om det är nödvändigt för att förverkliga stadens

verksamheter och det finns en laga grund. I behandling av personuppgifter följer Helsingfors stad EU:s direktiv för datasäkerhet (2016/679). Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för den ändamålsenliga behandlingen.

Insamling av personuppgifter

På webbsidan www.helsinginkaupunginorkesteri.fi och i HKO Screen-appen samlas in följande information om sidans besökare: namn, kontaktuppgifter såsom epostadress och postadress, och typ av beställd nyhetsbulletin.

Av dem som anmäler sig till provspelning samlar vi dessutom in information om födelsetidpunkt och telefonnummer och ansökningens uppgifter, bl.a. ansökt plats, information om ackompanjatör samt CV eller information gällande studier och arbetslivserfarenhet.

Det är också möjligt att vi i samband med användningen av tjänsten samlar in teknisk information som kan kopplas till dig. Den tekniska information som samlas in innehåller bl.a. följande grupper av personuppgifter:

  • Logguppgifter och tidstämpel för bruk av tjänsten
  • Uppgifter om browser och operativsystem
  • Av webbanalytiken samlade uppgifter om besök i tjänsten, t.ex. besökets tidpunkt och besökta webbsidor, samt uppgifter om browser
  • Apparatidentifiering, t.ex. terminalens modell och individuell apparat- och/eller cookie-identifiering
  • Uppgifter om i HKO Screen-appen utförda uppköp

 

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för följande syften:

1. Marknadsföring och skötsel av kundrelation

Vi sänder på beställning en nyhetsbulletin med bl.a. information om kommande evenemang och förmåner. Nyhetsbulletinens beställares personuppgifter handhas av Gruppo Software Oy. Vi sänder en gång i året en säsongbroschyr samt eventuellt annat informativt material åt beställare av säsongbroschyren. Säsongbroschyrens beställares personuppgifter handhas av DM-Database Oy. Behandlingen av personuppgifterna bygger på kundens medgivande. Du kan när som helst annullera marknadsföringstillståndet genom att skriva ut dig ur distributionslistan. Detta sker genom att öppna den länk som finns i nyhetsbulletinen, sända epost till adressen helsinki.philharmonic@hel.fi eller genom att ringa till numret 09 310 22700. 

2. Utveckling av tjänsten och datasäkerhet

Vi behandlar personuppgifter även för att garantera tjänstens datasäkerhet, samt för att kunna utveckla tjänstens kvalitet och dess nya egenskaper. Behandlingen av de tekniska personuppgifterna baseras på en legitim nytta för att vi skall kunna garantera att servicens datasäkerhet är på en tillräcklig nivå, och också för att ge oss tillräcklig information för att kunna vidareutveckla tjänsten.

3. Anmälningar till provspelningar

Anmälningen till provspelning till Helsingfors stadsorkesters lediga arbetsplatser sker med Muvac. För att kunna använda Muvac-systemet måste du ange en e-postadress till systemet. Muvacs användarvillkor finns i länken här.