Bassot ja yleisöä

Grupper

För grupper med minst tio personer ges 20 % rabatt på engångsbiljetter till normalpris. 

Till generalrepetitioner är det inte möjligt att göra förhands- eller gruppreservationer.

Biljetförsäljningens telefontjänst och gruppfärsäljning: tel. 0600 411 101 (0,99 €/min + lna)
 

Gruppbokningar är inte möjliga till Helsingfors stadsorkesters generalrepetitioner.