Viulisteja

Seriebiljett

Om du en och samma gång köper fem biljetter till normalpris till fem olika konserter får du 20 % rabatt slutsumman.   Försäljning av engångsbiljetter inleds 13.8. och 11.12.2024. 

Musikhuset

ma–pe / fre / monfri 13–18 

Biljettkassan är öppen även under timmen före konserten börjar 

 

Biljettförsäljningens telefontjänst och gruppförsäljning  

må-fre kl 9-15, tel. 0600 411 101 (0,99 €/min + lna)