Musta tausta

Dynamik under vår tids musik

Dynamiken förstärks med ljudteknik.

I skapandet av dynamik används alla symfoniorkesterns möjligheter samt ibland också ljudteknik. Med hjälp av ljudstyrkan kan man bidra till att skapa musikaliska spänningar och deras upplösningar, men också skapa effekter av akustisk rymd.

Musikens element
Musikens tidsperioder