Eero Ignatius

Som musiker är jag nyfiken.

Instrumentgrupp
Kontrabas
Bio

Jag kommer från Uleåborg.

Jag kom till orkestern hösten 2007.

Jag har alla möjliga slag av favoritmusik! Av stora symfoniker kan jag nämna Beethoven. Som musiker är jag nyfiken. Jag upplever det viktigt att också utanför symfonimusikens ramar få musicera med ett så brokigt musikutbud som möjligt.

Mina favoritställen i Helsingfors är Kronbergets skogstjärn och strandklipporna.

Av vårens program är jag speciellt intresserad av César Francks sällan hörda d-mollsymfoni (2.3.- 3.3.).