Musta tausta

Form under impressionismen

Inga teman, ingen genomföring.

Impressionismen överger huvud- och sidoteman. Musiken bearbetas inte som under klassicismen och romantiken. Man överger symmetriska strukturer och reglerna för stämföring. Musiken är ofta baserad på korta fragment och motiv som upprepas. 

Musikens element
Musikens tidsperioder