Musta tausta

Form under vår tids musik

All frihet kräver en form.

Tonsättaren bestämmer själv vilken form han använder. Han kan använda sig av former som redan använts, medvetet strunta i dem eller omforma dem. Ett bruk av mycket fria element kräver dock ofta att formen är mycket strikt bestämd. Tekniken har utvidgat formtänkandet att gälla för även utrymmet. Exempelvis det håll ett visst ljud kommer ifrån eller det akustiska utrymme som verket avser att skapa kan utgöra en del av formen. 

Musikens element
Musikens tidsperioder