Musta tausta

Harmoni under impressionismen

Harmonin är som en målning.

Man använder harmonin på samma sätt som man använder färger. Olika ackord kan vara jämlika och de behöver inte upplösas. Vanligen förväntar vi oss att ett ackord skall upplösas på grund av harmonisk spänning. Impressionismen struntade medvetet i dessa förväntningar. Man använder dissonanser eller breda tersackord (non, undecim), heltonsskalor, pentatoniska femtonskalor samt kvart- och kvintintervall. 

Musikens element
Musikens tidsperioder