Musta tausta

Harmoni under vår tids musik

Många nya sätt att se på harmonin.

Tonsättaren kan närma sig harmonin från otaliga olika håll. Han kan använda bland annat larm. mikrointervall som är mindre än halvtonssteg, tonfält, ljudspektra. Det är också vanligt att använda sig av icke-musikaliska ljud som ett eget element i musikverket, eller att låta icke-musikaliska ljud bilda utgångspunkt för hela verkets ljudvärld. 

Musikens element
Musikens tidsperioder